CÂU CHUYỆN VỀ CON THUYỀN 

COMPASSION

Con thuyền Compassion xuất phát từ tháng 5/2018, sau nửa năm "đóng thuyền" trước đó, mang theo sứ mệnh giúp mọi người thấu hiểu chính mình, phát triển bản thân, lựa chọn con đường, và sống hạnh phúc. 

Và Compassion cũng muốn những thủy thủ của chính mình, có một nơi như sứ mệnh của mình hướng đến. Được chấp nhận như chính bản thân là, tìm thấy con đường và làm việc hạnh phúc.

Lên thuyền với Compassion, dù chuyến đi cùng dài hay ngắn, trên hết - chúng ta có một chuyến đi - cùng nhau.

Con thuyền Compassion - Có vừa vặn với bạn?

Góc nhìn của thuyền, về sự phù hợp, có ba yếu tố để xác định sự phù hợp: Mục Đích - Văn Hóa - Giá Trị. Khi chúng ta có chung mục đích, cuộc đồng hành trở thành hành trình đạt được mục đích cho tất cả. Khi chúng ta hành xử với nhau bằng một văn hóa tương đồng, chúng ta thấy nơi đây là nơi chúng ta thuộc về. Khi chúng ta có một hệ giá trị cốt lõi, mọi xung đột đều có thể giải quyết.

Vậy hãy xem, bạn và Compassion, vừa vặn tới mức nào nhé!

Folk TIC.png

Đời Sống Ở Thuyền Compassion

Những ngày tháng lênh đênh trên biển lớn, những chuyến đi của Compassion, đều là những hành trình đáng nhớ!

Thử Thách Đạp Xe 70km

Thử Thách Đạp Xe 70km

Chuyến đi 70km thử thách đạp xe (lần đầu tiên) trong một buổi chiều từ Sài Gòn - Cần Giờ.

Sinh Nhật Minh Quân

Sinh Nhật Minh Quân

Workshop ở Lekima

Workshop ở Lekima

Trò chuyện của những người đàn ông

Trò chuyện của những người đàn ông

Sống ảo

Sống ảo

Ăn bánh Gato sinh nhật Quân

Ăn bánh Gato sinh nhật Quân

Ngọc Hân

Ngọc Hân

Ăn...hiếp

Ăn...hiếp

Sinh nhật Đại Bàng

Sinh nhật Đại Bàng

Compassion Team ở Lekima

Compassion Team ở Lekima

Checkin đón khách

Checkin đón khách

Như Phượng

Như Phượng

Coach Bảo Khanh & Ngọc Hân

Coach Bảo Khanh & Ngọc Hân

Nàng thơ Compassion

Nàng thơ Compassion

Trò chuyện lớp học

Trò chuyện lớp học

Sinh nhật Đại Bàng

Sinh nhật Đại Bàng

Lớp Basic EQ

Lớp Basic EQ

Trò chuyện cùng các thành viên

Trò chuyện cùng các thành viên

Minh Quân & Phúc Trí

Minh Quân & Phúc Trí

Compassion ở Cần Giờ

Compassion ở Cần Giờ

Vào đây em

Vào đây em